logo
logo

Advies

 • Uitvoeren van RI&E
 • Opzetten, begeleiden en onderhouden van de volgende systemen:
  • VCA* en VCA**
  • VCU
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • BRL 2826
  • BRL SVMS-007
  • BRL SIKB 7000
 • Uitvoeren van interne audit
 • Begeleiden van externe audit
 • Ontruimingsplannen opstellen en oefenen
 • Keuren van arbeidsmiddelen
 • Verzorgen van toolboxmeeting
 • Verzorgen van werkplekinspectie
 • Opstellen V&G (deel) plan
 • Verkoop van PBM